Važi od 01.04.2022.

 

 

 

 

                                                                                   Garancija PLUS  TOYO TIRES

 

Za svaku kupljenu TOYO gumu, poklanjamo SVOJU GARANCIJU - Garancija PLUS

 • Balkanprogres  svojom garancijom pokriva eksploataciju TOYO guma od mehaničkih oštećenja ili uništenja. Garancija plus važi isključivo za TOYO gume i ne primenjuje se na ostale brendove iz prodajnog asortimana Balkanprogresa.
 • Garancija obuhvata i kompletno vulkaniziranje oštećene gume, kao i zamenu oštećene ili uništene gume, gumom istog tipa i veličine, ako vulkaniziranje nije moguće. Garancija ne pokriva namerna oštećenja ili posledice lošeg održavanja vozila, necetrinani trap i slično.
 • Garancija ne isključuje i ne utiče na prava potrošača u vezi sa saobraznošću robe ugovoru niti ograničava prava koje kupac ima u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača
 • Vreme trajanja garancije je godinu dana, od datuma kupovine guma. 
 • Dostupnost garancije: garancija je dostupna 6 dana u nedelji
 • Teritorijalna pokrivenost: Srbija
 • Predmet garancije: letnje, „all season“ i zimske TOYO gume (putničke, SUV, poluteretne)
 • Suma garanuma cije: do 35.000,00 rsd plus pdv, po jednoj gumi.
 • Mesto prijave reklamacija: Prodajni objekti Balkanprogresa, Gavrila principa bb, Kruševac, Jasički put 45, Kruševac,Zrenjaniski put 129, Borča-Beograd,Novosadski put 44, Veternik- Novi Sad kao i svi partneri koji imaju pravo učešća (koji ostvare količinski bonus)
 • Slučaj aktiviranja garancije: Ukoliko je oštećenje guma mehaničko, a uzrokovano je oštrim ivičnjacima, polomljenim staklom, ekserima ili bilo kojim drugim oštrim predmetom, Balkanprogres ili partner vrše besplatnu vulkanizaciju o svom trošku. Parnter je dužan da izvrši vulkanizacu o svom trošku za gume koje ulaze u „Garancija PLUS“ program a gde su popravke moguće kako bi se oštećena guma vratila u funkciju. Ukoliko gumu nije moguće vulkanizirati, to jest vratiti je u funkciju, Balkanprogres će vršiti zamenu gume u svom trošku prema tabeli:

   

Dubina šare Balkanprogres- nadoknada štete Kupac učešće u šteti
Iznad 7.00 mm 100% 0%
6.00-6.99 mm 75% 25%
 5.00-5.99 mm                      50% 50%
4.00-4.99 mm 25% 75%
Ispod 4.00 mm 0% 100%

Pravo kupca na naknadu: Balkanprogres  plaća zamenu oštećene gume u skladu sa prikazanom tabelom amortizacije. Potencijalnu razliku između cene nove gume i cene definisane u skladu sa tabelom amortizacije plaća kupac / korisnik garancije.

Ukoliko davalac garancije Balkanprogres doo nema na stanju gumu za koju je data garancija a za koje je utvrđeno da ne mogu da se vulkaniziraju, Balkanprogres će kupcu ponuditi gumu.

 

Vulkanizacija gume podrazumeva sledeće aktivnosti:

 • skidanja/nameštanja rezervnog točka
 • demontiranje/montiranje točka sa novom (ili popravljenom) gumom
 • balansiranje točkova
 • trošak novog tubeles ventila
 • krpljenje oštećene gume
 • postavljanje fleka različitih dimenzija

 

Model gume, tip, serijski broj   

Količina     

Datum prodaje   

Napomena  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                                      

Za sve dodatne informacije i prijave šteta pozovite naš kontakt centar Balkanprogresa 037/240 700 ili putem e-maila na adresu: info@balknaprogres.com

Preuzmite

Garancija plus

pdf dokument | 0.49MB