Balkanprogres doo u svom radu postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i obavezu čuvanja vaše privatnosti shvatamo veoma ozbiljno i svaku informaciju koju ostavite tretiraćemo u skladu sa navedenim Zakonom.

Ovim Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti informišemo korisnike sajta www.balkanprogres.com o svim relevantnim informacijama koje se tiču obrade podataka o ličnosti korisnika.

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

U većini situacija pravni osnov za obradu podataka o ličnosti je ugovorni odnos sa licem na koje se lični podaci odnose, odnosno situacija kada nam kao kupac ostavljate vaše podatke o ličnosti radi zaključenja ugovora o kupoprodaji guma. Za neke svrhe obrade, vaše podatke o ličnosti možemo obrađivati na osnovu vašeg pristanka, uz prethodno obaveštavanje o svim bitnim aspektima obrade. Bitno je da znate da pristanak u bilo kom momentu i bez obrazloženja možete povući, što za posledicu ima prestanak dalje obrade, ali povlačenje pristanka ne utiče na obradu do momenta povlačenja.

Pitanja, pritužbe, zahteve i dodatne informacije oko Obaveštenja o privatnosti, zaštite podataka o ličnosti i ostvarivanja vaših prava možete ostvariti slanjem na sledeću e-mail adresu office@balkanprogres.com

Korišćenjem naših usluga pružate nam informacije, od kojih su neke i vaši lični podaci. Molimo vas da se pre upoznavanja sa sadržinom Obaveštenja, prethodno upoznate i sa sadržinom Uslova korišćenja.

U okviru ovog Obaveštenja može se informisati o sledećem:
• Ko obrađuje Vaše podatke (identitet rukovaoca podacima)
• Koje informacije prikupljamo i svrha obrade podataka
• Kako koristimo Vaše podatke
• Sigurnost podataka
• Ko može osim Balkanprogres doo da pristupi Vašim podacima koje ostavljate
• Kontaktirajte nas

Identitet rukovaoca podacima
Balkanprogres d.o.o.
Jordana Simića br.1.
37000 Kruševac

PIB: 100230403
Matični broj: 07719175
Broj telefona 037/3421292

Email: office@balkanprogres.com

Koje informacije prikupljamo i svrha obrade podataka
Kada napravite porudžbinu na Balkanprogres doo Web stranici ili se registrujete na našoj Web stranici ili ukoliko pristupite Balkanprogres doo Loyalty programu ili se prijavite na naš Newsletter ili kontaktirate Balkanprogres doo putem mail-a ili putem društvenih mreža, Balkanprogres doo će od Vas tražiti podatke kao što su:
1.Ime i prezime
2.E-mail adresa
3.Broj telefona
4.Adresa stanovanja i grad

Kako bismo prikupili informacije kada Vaš Web browser pristupa stranici www.balkanprogres.com koristimo ,,cookies’’. Informacije koje se automatski prikupljaju ovim putem uključuju vašu IP adresu kojom ste povezani na internet, naziv Vašeg računara, browser, operativni sistem kao i detalje o internet konekciji sa koje pristupate. Balkanprogres doo može koristiti i druge softvere poput google analitike koja meri i prikuplja informacije o Vašoj sesiji, dužini posete stranicama i drugo.

Kako koristimo Vaše podatke
Svi podaci koje ostavite na Web stranici Balkanprogres doo su skladišteni i obrađuju se u skladu sa zakonskom regulativom.
Sakupljeni podaci mogu biti upotrebljeni za:
1. Proveru i isporuku porudžbine;
2. Pružanje podrške kupcu;
3. Vođenje istorija kupovine;
4. Slanje informativnih i promotivnih materijala.

Sigurnost podataka
Vaša bezbednost je garantovana jer Balkanprogres doo koristi bezbednosne mere da zaštiti vaše podatke koje ostavljate prilikom poručivanja na našem Web sajtu li registraciji na Balkanprogres doo Web ili ukoliko pristupite Balkanprogres doo Loyalty programu ili se prijavljujete na Newsletter ili kontaktirate Balkanprogres doo putem mail-a ili putem društvenih mreža, ili kontaktirate telefonom službu Web prodaje.

Ko može sem Balkanprogres d.o.o da pristupi Vašim podacima koje ostavljate
Pored ovlašcenih zaposlenih u Balkanprogres d.o.o. vaše podatke možemo proslediti kurirskoj službi u slučaju porudžnine artikala, kako bi bili u mogućnosti da Vam isporučimo robu, ili našoj marketinškoj agenciji (samo ako ste za to dali pristanak, pristupanjem Loyalty programu, Newsletter-u ili ste pristali na isto prilikom registracije na Web servisu). Marketinška agencija će vaše podatke koristiti isključivo u svrhe analiza i poboljšanja kvaliteta pružanja usluge, kao i slanja Balkanprogres doo informativnih i promotivnih poruka, ako ste dali izričit pristanak na to. Dodatno, određene Vaše informacije mogu biti prosleđene ovlašćenom državnom organu na njihov explicitni zahtev.
Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare vezane za zaštitu podataka o ličnosti kontaktirajte nas, na kontakt iz odeljka ,,Kontaktirajte nas’’.

Kontaktirajte nas
Balkanprogres doo

Jordana Simića 1.

37000 Kruševac

Telefon: 037/3421-292

E-mail: office@balkanprogres.com

 

Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje obrađujemo:

- TRANSPARENTNOST: Kada ostavljate lične podatke, transparentno ćemo vas obavestiti o svrsi za koji su nam određeni podaci potrebni, ko koristi ove podatke, te ćemo vam pružiti sve ostale informacije relevantne za obradu vaših podataka (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid ovog Obaveštenja).

- PRAVO NA UVID: Imate pravo da budete obavešteni o tome da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti, te ukoliko ih obrađujemo,imate pravo po osnovu izvršenog uvida da zahtevate ispavku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

- PRAVO NA ISPRAVKU, DOPUNU I AŽURIRANJE: Podaci koji se obrađuju treba da budu tačni I potpuni. Imate pravo da se vaši netačni lični podaci bez nepotrebnog odlaganja isprave, odnosno nepotpuni podaci dopune.

- PRAVO NA BRISANJE: Imate pravo da vaši lični podaci budu obrisani u skladu sa ZZPL. Ukoliko je neophodno da i dalje vršimo obradu kako bi izvršili svoje zakonske obaveze (npr. Zakon o računovodstvu i slično) ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, izbrisaćemo samo deo podataka koji nam više nisu neophodni.

- PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE: Imate pravo da tražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka u određenim situacijama.

- PRAVO NA PRIGOVOR: Imate pravo da podnesete prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu legitimnog interesa.

- PRAVO NA OBRAĆANJE NADLEŽNOM ORGANU: pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti - Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, telefon: +38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs.

- SVA DRUGA PRAVA PREDVIĐENA ZAKONSKOM REGULATIVOM: Lice na koje se podaci odnose može svoja prava ostvariti upućivanjem zahteva na mail adresu: office@balkanprogres.com.

Povodom ostvarivanja gore navedenih zahteva, pružićemo vam sve neophodne dodatne informacije, kao i pomoć, u skladu sa uslovima i na način propisan važećim ZZPL.

Ukoliko ste nam dali pristanak za obradu, možete ga opozvati u bilo kom trenutku. U slučaju da opozovete pristanak, prestajemo sa daljom obradom vaših ličnih podataka i brišemo te lične podatke odmah po dobijanju opoziva.

Opoziv pristanka je besplatan i možete da ga prosledite na sledeću e-mail office@balkanprogres.com.