Saobraznost robe i postupak reklamacije

 

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, trgovac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.

Reklamacija na kupljenu robu je dve godine.

Reklamacija može da se prijavi:

Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana, a rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od prijema zahteva.