Rotacija guma je premeštanje guma s jednog na drugi točak s namerom da se postigne ravnomerno trošenje guma. Rotaciju je potrebno izvršiti zbog nejednakog trošenja guma na različitim pozicijama na vozilu.

Raspodela mase na prednjoj i zadnjoj osovini je kod svih vozila različita, što dovodi do neravnomernog trošenja guma. Kod vozila sa zadnjom vučom raspodela masa je približno 50:50. Kod vozila s prednjom vučom diferencijal se nalazi napred i prednja osovina je više opterećena, tako da je raspodela mase oko 60:40 u korist prednje osovine. To znači da se prednje gume brže troše jer trpe skoro dva puta veće opterećenje od zadnjih, posebno ako se uzme u obzir da prednje gume podnose dodatno naprezanje prilikom kočenja. Zato se kod vozila s prednjom vučom rotacija guma mora vršiti češće.

Zbog nejednake dubine šare prednjih u odnosu na zadnje gume, lošije je kočenje i upravljivost, posebno na mokrom putu. Ako ne rotirate gume na vreme, moraćete da menjate obe prednje gume odjednom tako da ćete sve vreme imati gume s različitom dubinom šare.

Skretanje automobila izaziva nejednako trošenje guma, prednje gume se više troše. Smatra se da su desne krivine oštrije od levih što prouzrokuje veće trošenja guma. U zemljama u kojima se vozi desnom stranom, bočni zid gume se više oštećuje i troši jer se pri parkiranju njime udara u trotoar.

Mehanički problemi na vozilu mogu biti uzrok naravnomernog trošenja guma. Točak koji nije centriran biće vučen od strane drugih točkova, tako da će se više trošiti. Ako točkovi nisu balansirani ili nije izvršeno centriranje trapa, vozilo će skretati kada se pusti volan. Vozač stalno ispravlja vozilo i gume skreću, što takođe izaziva neravnomerno trošenje.

Takođe ako se pritisak u gumama razlikuje, neke su previše naduvane a neke izduvane, gume se neće ravnomerno trošiti. Kada je pritisak iznad propisanog više se troši srednji deo protektora, a kada je ispod propisanog više se troši spoljni deo protektora. Rotacija u tom slučaju neće pomoći sve dok pritisak u gumama ne bude propisan.