U Nemačkoj, zemlji koja često postavlja standarde u automobilskoj industriji, M+S oznaka više ne garantuje da su gume prikladne za zimske uslove. Ova promena, koja je stupila na snagu 2018. godine, usmerila je pažnju ka novom standardu - simbolu planine sa tri vrha i snežnom PAHULJOM.

Važnost novog simbola

Novi propisi zahtevaju da prave zimske gume i All Season gume poseduju simbol planine sa tri vrha i snežnom pahuljicom kako bi bile prihvaćene kao adekvatne za vožnju u zimskim uslovima, uključujući sneg, led i bljuzgavicu. Iako je ova odluka doneta 2018. godine, vozači koji su već posedovali M+S gumu u tom trenutku mogu je koristiti do 30. septembra 2024. godine.

Problem M+S oznake: nedostatak standarda

Važno je prvo razumeti šta tačno označava M+S (blato i sneg). Ova oznaka uglavnom se odnosi na geometriju šare gume prilagođenu vožnji po blatu i snegu. Međutim, koliko je guma zaista prilagođena ovim uslovima, da li ima specifičnu smešu ili druge karakteristike, zavisi isključivo od proizvođača, modela gume, i njenih namena.

Problematika leži u nedostatku zakonskih propisa i standarda koji bi definisali uslove koje guma mora ispuniti kako bi nosila oznaku M+S. Proizvođači guma su slobodni da sami odluče da li će staviti M+S oznaku na svoj proizvod, i to bez obaveze da ispune određene standarde za ponašanje gume na snegu ili pri niskim temperaturama.

Praktično, ostaje nam samo da verujemo proizvođaču da je napravio gumu koja će bezbedno funkcionisati u zimskim uslovima. Dodatna konfuzija dolazi iz činjenice da oznaku M+S možemo videti i na nekim letnjim gumama - ovo nije samo urbana legenda.

Važno je napomenuti da ne postoje jasni propisi koji uređuju ovu oblast. Oznaku M+S možemo primetiti kako na zimskim, tako i na All Season (za sve sezone), pa čak i na letnjim gumama, što isključivo zavisi od politike i odluke proizvođača guma.

Zimske gume: bezbednost na prvom mestu

U zemlji gde se bezbednost na putevima smatra apsolutnim prioritetom, nova regulativa je doneta s ciljem unapređenja performansi guma u zimskim uslovima. Iako je M+S oznaka nekada označavala gume prilagođene za vožnju po blatu i snegu, postala je nedovoljna da garantuje odgovarajuće karakteristike na snegu.

Problem M+S oznake: nedostatak standarda

Glavni problem sa M+S oznakom bio je taj što nije postojao univerzalni standard koji definiše uslove koje guma mora ispuniti kako bi nosila ovu oznaku. Ovo je proizvođačima ostavljalo slobodu da stavljaju M+S oznaku bez jasnih smernica, čime je ova oznaka postala nedovoljna za osiguranje kvaliteta i bezbednosti u zimskim uslovima.

Simbol Planine sa Tri Vrha i Snežnom Pahuljicom: Zakonski Propisana Bezbednost

S druge strane, simbol planine sa tri vrha i snežnom pahuljicom nosi "zakonsku težinu". Guma ne može dobiti ovaj simbol bez prolaska standardizovanog testiranja u snežnim uslovima. Ovaj znak, poznat i kao 3PMSF, garantuje da guma zadovoljava određene standarde i da je bezbedna za vožnju u zimskim uslovima.

Prednosti Novog Standarda: Transparentnost i Bezbednost

Nove smernice donose više transparentnosti u industriji guma i obezbeđuju vozačima jasnije informacije o sposobnostima guma u zimskim uslovima. S obzirom na evoluciju tehnologije i sve češće promene u vremenskim uslovima, osiguranje bezbednosti na putevima postaje prioritet.

Zaključak: Praćenje Promena u Standardima

Iako su ove promene specifične za Nemačku, vozači širom sveta trebaju obratiti pažnju na regulative koje se uvode u vezi sa zimskim gumama. Očekuje se da će se standardi postavljani u zemljama poput Nemačke vremenom usklađivati sa evropskim, stvarajući globalne smernice koje promovišu bezbednost i efikasnost u vožnji tokom zimskih meseci.